Beleid inzake bedenktijd/retourzendingen

Uitoefening herroepingsrecht

 1. De Consument heeft een herroepingsrecht, waarmee hij de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden na ontvangst van de bestelde Producten. Dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend gedurende een bedenktermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de bestelling door:
  1. de Consument; of
  2. een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is.
 2. Indien de bestelling van de Consument in delen wordt verzonden, start de bedenktermijn de dag na de dag van ontvangst van het laatste onderdeel van de bestelling.
 3. Indien het bestelde Product digitale inhoud betreft die niet wordt geleverd op een materiële drager of indien het Product diensten betreft, gaat de bedenktermijn in op de dag nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Tijdens de bedenktermijn kan de Consument het Product beoordelen en de aard, de kenmerken en werking van het Product vaststellen. Hierbij gaat de Consument zorgvuldig om met de Producten en de verpakking.
 5. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door ondubbelzinnige mededeling hiervan aan SPIN remote via e-mail: hello@spinremote.com. Voor de uitoefening van het herroepingsrecht kan de Consument het Modelformulier gebruiken dat is opgenomen in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden. Het Modelformulier is tevens als download beschikbaar in de Webwinkel via www.spinremote.com/legal en bijgevoegd aan dit artikel.
 6. De Consument is verantwoordelijk voor een tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht. De bewijslast hieromtrent ligt bij de Consument.

Afhandeling herroepingsrecht, terugzending Producten

 1. Nadat de Consument een geldig beroep op zijn herroepingsrecht heeft gedaan, wordt dit door SPIN remote per e-mail bevestigd.
 2. Zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de Consument het beroep op zijn herroepingsrecht heeft gedaan, zend de Consument de Producten terug naar het door SPIN remote opgegeven adres.
 3. De Producten worden compleet met verpakking en toebehoren (zoals accessoires en handleidingen) teruggezonden. De Consument volgt hierbij de redelijke instructies van SPIN remote op.
 4. De directe kosten voor het terugzenden van het Product, zijn voor rekening van de Consument.
 5. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die is veroorzaakt door handelingen anders dan bedoeld in lid 4 van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Deze waardevermindering wordt door SPIN remote in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.
 6. Zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen nadat SPIN remote de teruggezonden Producten heeft ontvangen dan wel een verzendbewijs van de Consument heeft ontvangen, betaalt SPIN remote de betalingen voor de Producten inclusief leveringskosten terug aan de Consument.
 7. Voor terugbetaling gebruikt de SPIN remote hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een ander betaalmiddel.
 8. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SPIN remote de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.